ព្រះរាជពិធីបុណ្យថ្វាយមហាព្រះរាជកុសលព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះមហាវិវក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋ

35