សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ ឯកឧត្តម មូន ចេអ៊ីន និងឯកឧត្តម បាគីមូល អតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ

82

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ ឯកឧត្តម មូន ចេអ៊ីន (Moon Jae-In) ប្រធានាធិបតី នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ និងឯកឧត្តម បាគីមូល អតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ