សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី នរោត្តម មុនីនាថ សីហនុ ស្តេចយាងគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះសព សម្តេចព្រះធម្មលិខិត លាស់ ឡាយ ព្រះសង្ឃនាយករងទី១ ព្រះប្រធានថេរសភាសង្ឃ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នាអារាមវត្ត សន្សំកុសល រាជធានីភ្នំពេញ

សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី នរោត្តម មុនីនាថ សីហនុ ស្តេចយាងគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះសព សម្តេចព្រះធម្មលិខិត លាស់ ឡាយ ព្រះសង្ឃនាយករងទី១ ព្រះប្រធានថេរសភាសង្ឃ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នាអារាមវត្ត សន្សំកុសល រាជធានីភ្នំពេញ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ