ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រ សព្វព្រះរាជហឬទ័យប្រោសប្រទានឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអ៊ឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយសារតាំង

26