សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ សម្តេចរដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អញ្ជើញ​ទៅចូល​រួមកិច្ច​ប្រជុំ​កំពូល​អាស៊ាន​លើកទី៣៥ និងកិច្ចប្រជុំ​កំពូល​ពាក់ព័ន្ធ ដែលនឹងប្រព្រឹត្ត​ទៅក្រោមមូលបទ «ជំរុញភាពជា​ដៃគូ​សម្រាប់​ចីរភាព» នៅទីក្រុងបាងកក ពីថ្ងៃទី០២ ដល់ថ្ងៃទី ០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ