សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុន និងជួបឯកអគ្គរាជទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជា

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ