ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រស្តេចយាងចូលរួមព្រះរាជពិធីរៀបអភិសេកឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិព្រះចៅអធិរាជថ្មីនៃប្រទេសជប៉ុន

152