សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន នៅសាធារណរដ្ឋប៊ុលហ្គារី នៅថ្ងៃទី១៦-១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩

163