ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហោ ណាំហុង អញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីបិទ ពិព័រណ៌សាកវប្បកម្មអន្តរជាតិ ឆ្នាំ២០១៩ នាទីក្រុងប៉េកាំង

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ