សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ចូលរួមកាន់បិណ្ឌនៅវត្តចំពុះក្អែក

59