ដំណើរអញ្ជើញមកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់ ឯកឧត្តម ម៉ៃទ្រីប៉ាឡា ស្រ៊ីសេនា ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយមស្រីលង្កា

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ