ព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាក្សត្រី សព្វព្រះរាជហឬទ័យស្តេចយាងជាព្រះរាជធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសម្ពោធបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបន្ទប់វះកាត់ថ្មីនៃមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ