សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះ និងសួរសុខទុក្ខអ្នករបួសនៅមន្ទីរពេទ្យ

108

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការ សង្រ្គោះ និងសួរសុខទុក្ខអ្នករបួសនៅមន្ទីរពេទ្យ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រលំអគារ នៅខេត្តព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩។

រូបថត៖ កុក គី