សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ លទ្ធផលនៃការអញ្ជើញចូលរួមរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​អាស៊ាន​លើកទី៣៤ ពីថ្ងៃទី២២-២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីក្រុងបាងកក

214