ព្រះមហាក្សត្រសព្វព្រះរាជហឫទ័យ ស្តេចយាងព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត បើកសម័យប្រជំុ លើកទី៣១ បន្តនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ

សារាចរ ស្តីពី ការរៀបចំទិវាជនមានពិការភាពកម្ពុជាលើកទី២៥ និងទិវាជនមានពិការភាពអន្តរជ...

រាជរដ្ឋាភិបាលចេញសារាចរណែនាំស្តីពីការរៀបចំទិវាជនមានពិការភាពកម្ពុជាលើកទី២៥ និងទិវាជនមានពិការភាពអន្តរជាតិលើកទី៤១ ក្រោមប្រធានបទ «ដំណោះស្រាយប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ដើម្បីសង្គមមួយមានផាសុកវត្ថុនិងសមធម៌ » ថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូឆ្នាំ២០២៣។