ព្រះមហាក្សត្រសព្វព្រះរាជហឫទ័យ ស្តេចយាងព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត បើកសម័យប្រជំុ លើកទី៣១ បន្តនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ