ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រសព្វព្រះហឫទ័យ ស្តេចយាងជាព្រះរាជធិបតី ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ក្នុងព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល នៅខេត្តតាកែវ

29