ឯកឧត្តម ស្វាយ ស៊ីថា អញ្ជើញបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈស្តីពី « ព័ត៌មានក្លែងក្លាយ »

នៅរសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩នេះ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ឯកឧត្តម ស្វាយ ស៊ីថា រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធានអង្គភាពព័ត៌មាន និងប្រតិកម្មរហ័ស នៃទីស្ដីការគណរដ្ឋមន្រ្ដី បានអញ្ជើញជាអធិបតីពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈស្តីពី ព័ត៌មានក្លែងក្លាយ ដោយបានផ្តល់នូវមតិបូកសរុប និងបង្ហាញចំណុចគន្លឹះមួយចំនួន ដល់សិក្ខាកាមប្រមាណ១០០នាក់ ដែលជាតំណាងមកពីក្រសួង ស្ថាប័ន រាជធានីខេត្ត ដើម្បីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ ក្នុងការយកទៅអនុវត្តការងារជាក់ស្តែងនៅតាមក្រសួងស្ថាប័ន នីមួយៗ ក្រោយពីទទួលការបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេល៥ថ្ងៃមកនេះ។

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ