សារអំពាវនាវរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជូនចំពោះជនរួមជាតិកម្ពុជា អំពីការធ្វើជំរឿនទូទៅប្រជាជននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សារអំពាវនាវរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជូនចំពោះជនរួមជាតិកម្ពុជា អំពីការធ្វើជំរឿនទូទៅប្រជាជននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលមានរយៈពេល ១១ថ្ងៃ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី៣-១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩។

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ