សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ ឯកឧត្តម អគ្គលេខា​ធិការ​នៃគណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈឹមបក្សកុំមុយនីស និងជា​ប្រធាន​រដ្ឋ​​ វៀតណាម នឹងអញ្ជើញមក​បំពេញទស្សនៈកិច្ច​ផ្លូវ​រដ្ឋនៅ​កម្ពុជា

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ