ព្រះមហាក្សត្រ សព្វព្រះរាជហឫទ័យ ស្តេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងទិវាខួប៦០ឆ្នាំ នៃទំនាក់ទំនងមិត្តភាព កម្ពុជា-ឥណ្ឌូណេស៊ី

ព្រះមហាក្សត្រ សព្វព្រះរាជហឫទ័យ ស្តេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងទិវាខួប៦០ឆ្នាំ នៃទំនាក់ទំនងមិត្តភាព កម្ពុជា-ឥណ្ឌូណេស៊ី
ថ្ងៃទី១៣ ខែកម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ