សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី « ដាក់ចេញនូវផែនការចំនួន១០ចំនុច ដែលកម្មករ-កម្មការិនីត្រូវទទួលបាន និង​អំពាវនាវ​ឱ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ​ បន្តតាមដាន​នៅរាល់​ការងារកន្លងមកដែល​កំពុងអនុវត្តន៍ »

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី « ដាក់ចេញនូវផែនការចំនួន១០ចំនុច ដែលកម្មករ-កម្មការិនីត្រូវទទួលបាន និង​អំពាវនាវ​ឱ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ​ បន្តតាមដាន​នៅរាល់​ការងារកន្លងមកដែល​កំពុងអនុវត្តន៍ » ក្នុងឱកាស​អញ្ជើញចុះជួបកូនក្មួយកម្មករ​-កម្មការិនី នៅរោងចក្រតំបន់លូ៥ ក្នុងសង្កាត់មានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ