កម្មវិធីប្រណាំងរទេះគោក្របី សំដៅដល់ការរំឮកឡើងវិញនូវវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរក្នុងការប្រណាំងរទេះគោក្របី

កម្មវិធីប្រណាំងរទេះគោក្របី សំដៅដល់ការរំឮកឡើងវិញនូវវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរក្នុងការប្រណាំងរទេះគោក្របីដើម្បី យល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់របស់វិស័យកសិកម្មដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរ ព្រមទាំងជំរុញឱ្យមានការលើកទឹកចិត្តស្រលាញ់និងថែរក្សាបរិសា្ថនក្នុងសណ្តានចិត្តរបស់ប្រជាជនខ្មែរ។

កម្មវិធីនេះនឹងរៀបចំឱ្យមានការប្រណាំងរទេះគោក្របីនៅតំបន់អង្គរឃ្យុងយូ ដើម្បីរួមចំណែកផ្តល់នូវភាពសប្បាយរីករាយ និងការទស្សនាការប្រណាំងយ៉ាងជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ដល់សំណាក់ មហាជនដែលបានអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាក្នុងកម្មវិធីនេះ។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ក៏មានរៀបចំនូវចំបើងយក្ស និង រទេះសម្រាប់ ថតរូបទៀតផង។ កម្មវិធីនេះនឹងប្រព្រឹត្តឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ចាប់ម៉ោង ១៤:៣០នាទី ដល់ម៉ោង ១៧:៣០នាទី និងមានយុវជនស្ម័គ្រចិត្តចំនួន ៥៩នាក់។

 

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ