ប្រមុខដឹកនាំប្រទេសទន្លេមេគង្គ អញ្ជើញជាអធិបតី បើកកិច្ចប្រជុំកំពូលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្ គលើកទី៣ នៅក្រុងសៀមរាប

ប្រមុខដឹកនាំប្រទេសទន្លេមេគង្គ (កម្ពុជា វៀតណាម ឡាវ ថៃ) អញ្ជើញជាអធិបតី បើកកិច្ចប្រជុំកំពូលគណៈកម្មការ​ទន្លេមេគង្គលើកទី៣ នៅក្រុងសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ។

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ