សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង អញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទសនិបាទបូកសរុបការងារ២០១៧-២០១៨ របស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប និងខេត្តកំពង់ធំ

189