សុន្ទរកថាបិទរបស់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចំរុះសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីកម្ពុជា ហ្វីលីពីន លើកទី២

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ