ឯក​ឧត្ត​ម​ទេស​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ ប្រាក់​ សុ​ខុន​ នឹង​​ដឹក​​នាំ​​គណៈ​ប្រ​តិ​ភូ​អ​ញ្ជើញ​ទៅ​បំ​ពេញ​ទ​ស្ស​នៈ​កិច្ច​ផ្លូវ​ការ​នៅ​ សា​ធា​រ​ណ​រដ្ឋ​ហ្វី​លី​ពីន ​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៥​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី០៧​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០​១៧​

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ