លោក​ជំ​ទាវ ​សេក្ខ​ ហា​ស៊ី​ណា​ (Sheikh Hasina) ​នា​យក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​នៃ​សា​ធា​រ​ណ​រដ្ឋ​ប្រ​ជា​មា​និត​បង់​ក្លា​ដែស​ នឹង​ដឹក​នាំ​គណៈ​ប្រ​តិ​ភូ​អញ្ជើញ​មក​បំ​ពេញ​ទ​ស្ស​នៈ​កិច្ច​ផ្លូវ​ការ ​នៅ​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​​កម្ពុ​ជា​ ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៣​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​០៥​ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១៧

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ