អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៦៨ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ២៦ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី ចេញ​ពីគម្រប​ព្រៃ​ឈើ​ឆ្នាំ​២០០២ ដើម្បី​​​​​​ធ្វើ​អនុប​យោគ នៅ​ក្នុង​ស្រុក​ត្រាំ​កក់ ខេត្ត​​​តាកែវ

21

[gview file=”http://pressocm.gov.kh/wp-content/uploads/2017/04/268-20121226-TramKok-District_Takeo-Province.pdf”]

SHARE