អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៦២ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ​ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី កាត់​ចេញពី​ព្រៃ​សម្ប​ទាន​​ ដើម្បី​ធ្វើ​អនុប​យោគ នៅ​ស្រុក​តំបែរ ខេត្ត​កំពង់​ចាម​

22

[gview file=”http://pressocm.gov.kh/wp-content/uploads/2017/04/262-20121224-Tamber-District_KampongCham-Province.pdf”]

SHARE