Tag: WorldSummit2020Assembly

ផ្សាយបន្តផ្ទ...

កិច្ចប្រជុំកំពូលពិភពលោកឆ្នាំ២០២០ - World Summit 2020 Assembly នៃអង្គការសហព័ន្ធសន្តិភាពសកល (UPF) ស្តីពីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងការអភិវឌ្ឍមនុស្ស ដែលរៀបចំឡើងនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ (កូរ៉េខាងត្បូង)