សារលិខិតថ្លែងអំណរគុណ របស់ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្ដីប្រចាំការ វង្សី វិស្សុត ជូនចំពោះ ឯកឧត្តម ហេង សួរ រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ