សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ កម្ពុជា និងជប៉ុនប្តេជ្ញាពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ