សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត ពង្រឹងបន្ថែមនូវការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ ក្នុងអំឡុងពេលចូលរួមវេទិកាខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវលើកទី៣ សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៅរដ្ឋធានីប៉េកាំង

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត ពង្រឹងបន្ថែមនូវការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ ក្នុងអំឡុងពេលចូលរួមវេទិកាខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវលើកទី៣ សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៅរដ្ឋធានីប៉េកាំង

តំណភ្ជាប់៖ https://bit.ly/3M6S3a6

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ