សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ កម្ពុជា-ម៉ាឡេស៊ី ឯកភាពបន្តធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតនូវទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដ៏យូរអង្វែង និងរឹងមាំលើគ្រប់វិស័យ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ