ថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនរូប ចាប់ផ្តើមទទួលវ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ លើកដំបូង

ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាជាច្រើនរូប ដែលមានអាយុក្រោម ៥៩ឆ្នាំ បាន និងកំពុងទទួលវ៉ាក់សាំងការពារវីរុសកូវីដ-១៩ (Sinopharm) ដូសដំបូង នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ នៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត ស្ថិតក្នុងខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ។

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ