សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន អញ្ជើញប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រ និងសញ្ញាបត្រជូននិស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យធនធាន​មនុស្ស ចំនួន១.៩៥៨នាក់

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ