ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីហុងគ្រី និងលោកជំទាវ និងគណៈប្រតិភូ អញ្ជើញទស្សនា ប្រាសាទអង្គរវត្ត និងប្រាសាទបាយ័ន

176

ឯកឧត្តម យ៉ាណូស អាឌ័រ (János Áder) ប្រធានាធិបតី នៃសាធារណរដ្ឋហុងគ្រី និងលោកជំទាវ និងគណៈប្រតិភូ អញ្ជើញទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្ត និងប្រាសាទបាយ័ន នារសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ។

រូបភាព៖ សោម ឬទ្ធី