នាយករដ្ឋមន្រ្តីម៉ាឡេស៊ី អញ្ជើញជួបប្រជុំជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ី ដែលកំពុងវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជា

161

ឯកឧត្តម មហាធា មហាម៉ាត់ (MAHATHIR MOHAMAD) នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី អញ្ជើញជួបប្រជុំជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ី ដែលកំពុងធ្វើការវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលពិធីនេះរៀបចំឡើងនៅសណ្ឋាគារស៊ូភីតែភោគាត្រាភ្នំពេញ នារសៀលថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ។

រូបថត៖ ឯល វឌ្ឍនៈ