ផ្សាយផ្ទាល់ (Live) ខួប ៤២ ឆ្នាំ ទិវាចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ ការផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត

ទិវាចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ ការផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត ខួប ៤២ ឆ្នាំ
42th Anniversary of the Commemoration Day of the Historical Journey Leading to the Overthrow of Pol Pot’s Genocidal Regime

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ