សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ​នឹង​អញ្ជើញ​ទៅបំពេញ​ទស្សន​កិច្ចផ្លូវ​ការ នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ពីថ្ងៃទី៥ ដល់ថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

123