សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ ​សម្តេច​​តេជោ ហ៊ុន សែន នឹងអញ្ជើញ​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន​​លើកទី៣៣ និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធ ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ ១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ នៅប្រទេសសិង្ហបុរី

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ