ឯក​ឧត្តម​ទេស​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ ប្រាក់​ សុ​ខុន​ និង​ឯក​ឧ​ត្តម ​ស្យុង​ ប៉ ​នឹង​ចុះ​ហត្ថ​លេ​ខា​លើ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង ​​ស្តី​ពី​កិច្ច​ស​ហ​​ប្រ​តិ​បត្តិ​ការ​លើ​គម្រោង​នៃ​មូល​និ​ធិ​ពិ​សេស​ មេ​គង្គ​-ឡាន​ឆាង ​ដែល​មាន​ទឹក​ប្រាក់​សរុប​ចំ​នួន​ ៧.៣១៥.៩០៨ ​USD

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ