លិ​​ខិត​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៨​ ធ្នូ ​២០​១៧​ រ​បស់​ស្ថាន​បេ​ស​ក​កម្ម​អ​ចិ​ន្ត្រៃយ៍នៃ​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា​ ប្រ​ចាំ​អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជា​ជាតិ​ ជូន​ចំ​ពោះ​ស្ថាន​បេស​ក​កម្ម​អ​ចិ​ន្រ្ដៃយ៍ ​នៃ​ប​ណ្ដា​ប្រទេស​ទាំង​អស់​ ប្រចាំអង្គការ​ស​ហ​ប្រ​ជា​ជាតិ​ និង​យោង​ដល់​កិច្ច​ពិ​ភា​ក្សា​ ស្ដី​ពី​ប​ញ្ហា​អ្វី​ ដែល​គេ​ហៅ​ថា​ “ការ​ធ្លាក់​ចុះ ​នៃ​លទ្ធិ​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ​នៅ​ក​ម្ពុ​ជា​”

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ