សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន អញ្ជើញកាត់ខ្សែបូណ៌សម្ពោធបើកដំណើរ ការជាផ្លូវការសណ្ឋាគារ សុខាសៀមរាប

370

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញកាត់ខ្សែបូណ៌ សម្ពោធបើកដំណើរការជាផ្លូវការសណ្ឋាគារ សុខាសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ។