សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​ការ​បញ្ឈប់​ស​កម្ម​ភាព​របស់​វិ​ទ្យា​ស្ថាន​ជាតិ​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ​ និង​បណ្តេ​ញ​បុគ្គ​លិក​របស់​វិទ្យា​ស្ថាន​នេះ​ ចេញ​ពី​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​ក​ម្ពុ​ជា​ក្នុង​រយៈពេល​៧​ ថ្ងៃ​ បន្ទាប់​ពី​ការ​ជូន​ដំ​ណឹង​ជា​ផ្លូវ​ការ​

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ