Tag: ថ្មីៗនេះមានការផ្សព្វផ្សាយ និងចែកចាយ លើបណ្តាញសង្គម នូវព័ត៌មានមួយចំនួន ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការប្រមូលពន្ធរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ជាព័ត៌មានមិនពិត មានចរឹតជាការបំភាន់ បំភ្លៃ

សេចក្តីបំភ្ល...

ថ្មីៗនេះមានការផ្សព្វផ្សាយ និងចែកចាយ លើបណ្តាញសង្គម នូវព័ត៌មានមួយចំនួន ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការប្រមូលពន្ធរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ជាព័ត៌មានមិនពិត មានចរឹតជាការបំភាន់ បំភ្លៃ