បណ្ដុំឯកសារ

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៤១ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៩ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី កាត់​ចេញ​ពី​ដី​គម្រប​ព្រៃ​ឈើ​បម្រុង ទុក​អចិន្ត្រៃយ៍ នៅ​ឃុំ​ផ្លូវ​មាស ស្រ...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៤១ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៩ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី កាត់​ចេញ​ពី​ដី​គម្រប​ព្រៃ​ឈើ​បម្រុង ទុក​អចិន្ត្រៃយ៍ នៅ​ឃុំ​ផ្លូវ​មាស ស្រុក​រតនៈ​មណ្ឌល ខេត្ត​បាត់ដំបង

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៤០ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៩ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ ចេញ​ពីគម្រប​​ព្រៃ​ឈើ ​ឆ្នាំ២០០២ និង​ធ្វើ​អនុ​បយោគ​ ឃុំ​ត្រាំកក់ ​ស្រុក​...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៤០ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៩ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ ចេញ​ពីគម្រប​​ព្រៃ​ឈើ ​ឆ្នាំ២០០២ និង​ធ្វើ​អនុ​បយោគ​ ឃុំ​ត្រាំកក់ ​ស្រុក​ត្រាំ​កក់ ខេត្ត​​​តាកែវ

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៣៩ អន​ក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៩ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី ចេញ​ពីគម្រប​ព្រៃ​ឈើ ២០០២ ដើម្បី​ធ្វើ​អនុ​បយោគ​ នៅ​ភូមិ​ព្រៃ​យ៉ាវ ឃុំ​ស្...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៣៩ អន​ក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៩ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី ចេញ​ពីគម្រប​ព្រៃ​ឈើ ២០០២ ដើម្បី​ធ្វើ​អនុ​បយោគ​ នៅ​ភូមិ​ព្រៃ​យ៉ាវ ឃុំ​ស្រែ​ក្នុង ស្រុក​ជុំគិរី ខេត្ត​កំពត

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៣៨ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៩ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី ចេញ​ពីគម្រប​ព្រៃ​ឈើ ២០០២ ដើម្បី​ធ្វើ​អនុបយោគ នៅ​ឃុំ​ដំបូក​ខ្ពស់ ស្រុក​អង...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៣៨ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៩ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី ចេញ​ពីគម្រប​ព្រៃ​ឈើ ២០០២ ដើម្បី​ធ្វើ​អនុបយោគ នៅ​ឃុំ​ដំបូក​ខ្ពស់ ស្រុក​អង្គរ​ជ័យ ខេត្ត​កំពត

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​​២៣៧ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​​០៩​ ខែ​​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​​២០១២ កា​រកាត់​ដី ចេញ​ពី​ព្រៃ​សម្បទាន និង​ធ្វើ​អនុប​យោគ នៅ​ឃុំ​សេដា ស្រុក​តំបែរ ខេត្ត...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​​២៣៧ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​​០៩​ ខែ​​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​​២០១២ កា​រកាត់​ដី ចេញ​ពី​ព្រៃ​សម្បទាន និង​ធ្វើ​អនុប​យោគ នៅ​ឃុំ​សេដា ស្រុក​តំបែរ ខេត្ត​កំពង់ចាម

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៣៦ អនក្រ ប.ក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៩ ​ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដីចេញ​ពីព្រៃ​សម្ប​ទាន គម្រប​ព្រៃ​ឈើ​២០០២ នៅ​ឃុំ​អារក្ស​ត្នោត ស្រុក​ស្ទឹង​ត្រ...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៣៦ អនក្រ ប.ក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៩ ​ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដីចេញ​ពីព្រៃ​សម្ប​ទាន គម្រប​ព្រៃ​ឈើ​២០០២ នៅ​ឃុំ​អារក្ស​ត្នោត ស្រុក​ស្ទឹង​ត្រង់ ខេត្ត​កំពង់​ចាម

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៣៤ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៧ ​ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី​កាត់​​ចេញ​​ពី​ឧទ្យាន​ជាតិ​កែប គម្រប​ព្រៃ​ឈើ​ឆ្នាំ​២០០២ នៅ​ក្រុង​កែប ខេត...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៣៤ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៧ ​ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី​កាត់​​ចេញ​​ពី​ឧទ្យាន​ជាតិ​កែប គម្រប​ព្រៃ​ឈើ​ឆ្នាំ​២០០២ នៅ​ក្រុង​កែប ខេត្ត​កែប

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២២៩ ​អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៥ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដីពី​​ក្រុម​ហ៊ុន ដើម្បី​ធ្វើ​​ប្រទាន​កម្ម​​ជូន​​ប្រជាពល​រដ្ឋ នៅ​ស្រុក​អណ្តូ...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២២៩ ​អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៥ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដីពី​​ក្រុម​ហ៊ុន ដើម្បី​ធ្វើ​​ប្រទាន​កម្ម​​ជូន​​ប្រជាពល​រដ្ឋ នៅ​ស្រុក​អណ្តូង​មាស​ និង​ស្រុក​បរកែវ ខេត្ត​រតនគិរី​

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២២៧ ​អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៥ ​ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ចេញ​​ពីគម្រប​ព្រៃ​ឈើ​ឆ្នាំ​២០០២ ដើម្បី​​​​​​ធ្វើអនុប​យោគ​នៅ​​ ស្រុក​ដំ...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២២៧ ​អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៥ ​ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ចេញ​​ពីគម្រប​ព្រៃ​ឈើ​ឆ្នាំ​២០០២ ដើម្បី​​​​​​ធ្វើអនុប​យោគ​នៅ​​ ស្រុក​ដំណាក់​ចង្អើរ ខេត្ត​កែប

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២២៣ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៣ ​ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី កាត់​ចេញ​ពី​គម្រប​ព្រៃ​ឈើ ២០០២ នៅ​ស្រុក​ថ្មពួក ខេត្ត​បន្ទាយ​មានជ័យ

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២២៣ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៣ ​ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី កាត់​ចេញ​ពី​គម្រប​ព្រៃ​ឈើ ២០០២ នៅ​ស្រុក​ថ្មពួក ខេត្ត​បន្ទាយ​មានជ័យ