បណ្ដុំឯកសារ

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​​២០៩ អន​ក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​​១៦ ខែ​​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ ​ចេញ​​ពី​គម្រប​ព្រៃ​ឈើឆ្នាំ ២០០២ ​​និង​ពីដី​សម្បទាន​សេដ្ឋកិច្ច​ក...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​​២០៩ អន​ក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​​១៦ ខែ​​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ ​ចេញ​​ពី​គម្រប​ព្រៃ​ឈើឆ្នាំ ២០០២ ​​និង​ពីដី​សម្បទាន​សេដ្ឋកិច្ច​ក្រុមហ៊ុន នៅ​ក្រុង​ព្រះវិហារ ស្រុករ​វៀង និង​ស្រុក​គូលែន ខេត្ត​ព្រះវិហារ

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​​២០៨ អនក្រ ប.ក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​​១៤ ខែ​​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​​២០១២ ការ​​កាត់​ផ្ទៃ​​​ដី​ចេញ​ពីតំបន់​​ព្រៃ​ការ​ពារ​សម្រាប់​អភិរក្ស ធន​ធាន​សេនេ​ទិក ...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​​២០៨ អនក្រ ប.ក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​​១៤ ខែ​​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​​២០១២ ការ​​កាត់​ផ្ទៃ​​​ដី​ចេញ​ពីតំបន់​​ព្រៃ​ការ​ពារ​សម្រាប់​អភិរក្ស ធន​ធាន​សេនេ​ទិក រុក្ខជាតិ និង​សត្វ​ព្រៃ នៅ​ឃុំ​ប៊ូស្រា​ស្រុក​ពេជ្រាដា ខេត្ត​​មណ្ឌលគិរី

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​​២០៧ អនក្រ ប.ក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១២ កា​រ​​ធ្វើ​​អនុប​យោគ​​ជា​ដី​ឯកជន​របស់​រដ្ឋ ដើម្បី​​ធ្វើ​​ប្រទាន​​កម្ម​​ជា​កម្មសិទ...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​​២០៧ អនក្រ ប.ក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១២ កា​រ​​ធ្វើ​​អនុប​យោគ​​ជា​ដី​ឯកជន​របស់​រដ្ឋ ដើម្បី​​ធ្វើ​​ប្រទាន​​កម្ម​​ជា​កម្មសិទ្ធិ​​ជូន​​​ប្រជា​​ពលរដ្ឋ នៅ​​​ឃុំ​សង្កែ​សាទប ស្រុក​ឳរ៉ាល់ ខេត្ត​កំពង់​ស្ពឺ

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២០៥ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃទី​០៧ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១២ ការកាត់នូវ​ផ្ទៃ​ដី ចេញពីគម្រប​ព្រៃឈើ ឆ្នាំ២០០២នៅ​ឃុំ​ចាន់​សែន និង​ឃុំ​ក្សេម​ក្សាន្...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២០៥ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃទី​០៧ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១២ ការកាត់នូវ​ផ្ទៃ​ដី ចេញពីគម្រប​ព្រៃឈើ ឆ្នាំ២០០២នៅ​ឃុំ​ចាន់​សែន និង​ឃុំ​ក្សេម​ក្សាន្ត ស្រុក​ឧដុង្គ ខេត្ត​កំពង់​ស្ពឺ

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ២០៤ អនក្រ ប.ក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៧ ខែ​វិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​នូវ​​​ផ្ទៃ​​ដី ចេញ​ពី​ដី​គម្រប​ព្រៃ​ឈើ​ឆ្នាំ​២០០២ នៅ​ឃុំ​ល្បើក ឃុំ​តាកែន ...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ២០៤ អនក្រ ប.ក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៧ ខែ​វិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​នូវ​​​ផ្ទៃ​​ដី ចេញ​ពី​ដី​គម្រប​ព្រៃ​ឈើ​ឆ្នាំ​២០០២ នៅ​ឃុំ​ល្បើក ឃុំ​តាកែន និងឃុំ ត្រពាំង​ភ្លាំង ស្រុក​ឈូក ខេត្ត​កំពត

អនុ​ក្រឹត្យលេខ​២០៣ អនក្រ ប.ក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៧ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ ចេញ​​ពី​គម្រប​ព្រៃ​ឈើ​ឆ្នាំ​២០០២ នៅ​​ស្រុក​បន្ទាយ​ស្រី ខេត្ត​សៀមរាប

អនុ​ក្រឹត្យលេខ​២០៣ អនក្រ ប.ក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៧ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ ចេញ​​ពី​គម្រប​ព្រៃ​ឈើ​ឆ្នាំ​២០០២ នៅ​​ស្រុក​បន្ទាយ​ស្រី ខេត្ត​សៀមរាប

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​១៩៩ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៣ ​ខែ​វិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី​​ ​ចេញ​​ពី​ដី​សម្បទាន​សេដ្ឋកិច្ច នៅ​ភូមិ​សំរោង ឃុំ​អូរម្លូ​ ស្រុក​ស...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​១៩៩ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៣ ​ខែ​វិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី​​ ​ចេញ​​ពី​ដី​សម្បទាន​សេដ្ឋកិច្ច នៅ​ភូមិ​សំរោង ឃុំ​អូរម្លូ​ ស្រុក​ស្ទឹង​ត្រង់​ ខេត្ត​កំពង់ចាម

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​១៩៨ អនក្រ ប.ក ចុះថ្ងៃទី​០២ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ ចេញ​​ពីដី​សម្ប​ទាន​សេដ្ឋកិច្ច ​នៅភូមិ​ស្វាយ ឃុំ​ជើង​គោ ស្រុក​ព្រៃ​នប់ ខ...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​១៩៨ អនក្រ ប.ក ចុះថ្ងៃទី​០២ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ ចេញ​​ពីដី​សម្ប​ទាន​សេដ្ឋកិច្ច ​នៅភូមិ​ស្វាយ ឃុំ​ជើង​គោ ស្រុក​ព្រៃ​នប់ ខេត្ត​ព្រះ​សីហនុ

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ ១៩៧ អនក្រ ប.ក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០២ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ ចេញ​​ពី​ដី​គម្រប​ព្រៃ​ឈើ​ឆ្នាំ​២០០២ ស្រុក​កំពង់​សីលា ខេត្ត​ព្រះ​សីហនុ...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ ១៩៧ អនក្រ ប.ក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០២ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ ចេញ​​ពី​ដី​គម្រប​ព្រៃ​ឈើ​ឆ្នាំ​២០០២ ស្រុក​កំពង់​សីលា ខេត្ត​ព្រះ​សីហនុ

អនុ​ក្រឹត្យ លេខ​១៩៦ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី០១ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១២ កា​រ​កាត់ដី​​ ចេញ​ពីដី​គម្រប​ព្រៃ​ឈើ​ឆ្នាំ​២០០២ នៅ​ភូមិ​ដំណាក់​ឈ្នួល ឃុំ​ស្រែ​ក្នុង ...

អនុ​ក្រឹត្យ លេខ​១៩៦ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី០១ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១២ កា​រ​កាត់ដី​​ ចេញ​ពីដី​គម្រប​ព្រៃ​ឈើ​ឆ្នាំ​២០០២ នៅ​ភូមិ​ដំណាក់​ឈ្នួល ឃុំ​ស្រែ​ក្នុង ស្រុក​ជុំគីរី ខេត្ត​កំពត