អនុក្រឹត្យ-​លើ​វិស័យ​ដីធ្លី

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ ១៨១អនក្រ ប.ក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ចេញ​ពីដី ព្រៃ​សម្បទាន ក្រុម​ហ៊ុន សាម លីញ នៅ​ភូមិ​តា​ពេញ ឃុំ​រកា​ព​ប្រាំ ស្រ...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ ១៨១អនក្រ ប.ក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ចេញ​ពីដី ព្រៃ​សម្បទាន ក្រុម​ហ៊ុន សាម លីញ នៅ​ភូមិ​តា​ពេញ ឃុំ​រកា​ព​ប្រាំ ស្រុក​ត្បូង​ឃ្មុំ ខេត្ត​កំពង់​ចាម

អនុក្រឹត្យ លេខ ១៧០​អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ ការ​កាត់​ចេញ​ពី ផែន​ទី​គម្រប​​ព្រៃ​ឈើ​ឆ្នាំ​២០១២ ពីដី​សម្ប​ទាន នៅ​ឃុំ​ពេជ​ចង្វារ ស្រុក​បរិបូណ...

អនុក្រឹត្យ លេខ ១៧០​អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ ការ​កាត់​ចេញ​ពី ផែន​ទី​គម្រប​​ព្រៃ​ឈើ​ឆ្នាំ​២០១២ ពីដី​សម្ប​ទាន នៅ​ឃុំ​ពេជ​ចង្វារ ស្រុក​បរិបូណ៌ ខេត្ត​កំពង់​ឆ្នាំង

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ ១៦៩ អនក្រ ប.ក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៤ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០១២ ការ​កាត់​ចេញ​ពី​ ផែន​ទី​គម្រប​​ព្រៃ​ឈើ​ឆ្នាំ ២០០២ នៅ​ភូមិ​ដូន​មាស ឃុំ​គោក​​ស្រុក ស្រុក​...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ ១៦៩ អនក្រ ប.ក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៤ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០១២ ការ​កាត់​ចេញ​ពី​ ផែន​ទី​គម្រប​​ព្រៃ​ឈើ​ឆ្នាំ ២០០២ នៅ​ភូមិ​ដូន​មាស ឃុំ​គោក​​ស្រុក ស្រុក​តំបែរ ខេត្ត​កំពង់​ចាម

អនុក្រឹត្យលេខ ១៦៧ អនក្រ ប.ក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ ការកាត់​ដីចេញ​ពីផែន​ទី​គម្រប​​ព្រៃ​ឈើ ឆ្នាំ២០០២​ ឃុំត្រស់ ឃុំគគី ស្រុករមាស ហែក ខេត្តស្វាយរៀង

អនុក្រឹត្យលេខ ១៦៧ អនក្រ ប.ក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ ការកាត់​ដីចេញ​ពីផែន​ទី​គម្រប​​ព្រៃ​ឈើ ឆ្នាំ២០០២​ ឃុំត្រស់ ឃុំគគី ស្រុករមាស ហែក ខេត្តស្វាយរៀង

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៦៦ អនក្រ ប.ក ចុះថ្ងៃទី​០៣ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១២ អនុ​បយោគ​កាត់​ដី​ចេញ​​ពី​គម្រប​ព្រៃ​ឈើ​ឆ្នាំ ២០០២ នៅស្រុក​គីរីវង្ស ខេត្តតាកែវ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៦៦ អនក្រ ប.ក ចុះថ្ងៃទី​០៣ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១២ អនុ​បយោគ​កាត់​ដី​ចេញ​​ពី​គម្រប​ព្រៃ​ឈើ​ឆ្នាំ ២០០២ នៅស្រុក​គីរីវង្ស ខេត្តតាកែវ

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ ១៦៥ អនក្រ ប.ក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១២ អនុ​បយោគ​កាត់​ដីចេញ​ពីគម្រប​ព្រៃ​ឈើ​ឆ្នាំ ២០០២ នៅ​ស្រុក​ឈូក ស្រុក​អង្គរ​ជ័យ និងស្រុក​ជុំគី...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ ១៦៥ អនក្រ ប.ក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១២ អនុ​បយោគ​កាត់​ដីចេញ​ពីគម្រប​ព្រៃ​ឈើ​ឆ្នាំ ២០០២ នៅ​ស្រុក​ឈូក ស្រុក​អង្គរ​ជ័យ និងស្រុក​ជុំគីរី ខេត្តកំពត

អនុក្រឹត្យ លេខ ១៦១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ ការ​កាត់​ចេញពី ផែន​ទី​គម្រប​​ព្រៃ​ឈើ នៅស្រុក​ភ្នំ​ក្រវាញ ស្រុក​ក្រគរ ស្រុក​បាកាន ខេត្ត​ពោធិ...

អនុក្រឹត្យ លេខ ១៦១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ ការ​កាត់​ចេញពី ផែន​ទី​គម្រប​​ព្រៃ​ឈើ នៅស្រុក​ភ្នំ​ក្រវាញ ស្រុក​ក្រគរ ស្រុក​បាកាន ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៦០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១២ ការ​កាត់​​ចេញ​ពី ដែន​ជម្រក​សត្វ​ព្រៃរ​នាម​ដូន​សំ និង​គម្រោង​ដី ឃុំសិរីមាន​ជ័យ ស្រុក​សំពៅ​...

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៦០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១២ ការ​កាត់​​ចេញ​ពី ដែន​ជម្រក​សត្វ​ព្រៃរ​នាម​ដូន​សំ និង​គម្រោង​ដី ឃុំសិរីមាន​ជ័យ ស្រុក​សំពៅ​លូន ខេត្ត​បាត់ដំបង

អនុ​ក្រឹត្យលេខ ១៥៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១២ ការ​កាត់​ចេញពី ផែនទី​គម្រប​​ព្រៃឈើ​​ឆ្នាំ​២០០២ នៅ​ភូមិ​​ព្រៃ​​ទទឹង​ ឃុំ​ឆ្នាល់​មាន់ ​​ស្រ...

អនុ​ក្រឹត្យលេខ ១៥៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១២ ការ​កាត់​ចេញពី ផែនទី​គម្រប​​ព្រៃឈើ​​ឆ្នាំ​២០០២ នៅ​ភូមិ​​ព្រៃ​​ទទឹង​ ឃុំ​ឆ្នាល់​មាន់ ​​ស្រុក​គាស់​ក្រឡ ខេត្តបាត់ដំបង

អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១២ ការ​​កាត់​​ចេញពី ផែនទី​​គម្រប​​ព្រៃ​ឈើ​​អចិន្រ្តៃយ៍​​ឆ្នាំ ២០០២ នៅស្រុក គាស់​ក្រឡ ខេត្ត​បា...

អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១២ ការ​​កាត់​​ចេញពី ផែនទី​​គម្រប​​ព្រៃ​ឈើ​​អចិន្រ្តៃយ៍​​ឆ្នាំ ២០០២ នៅស្រុក គាស់​ក្រឡ ខេត្ត​បាត់​ដំបង

ព័តមានពេញនិយម

ព័តមានចុងក្រោយ