ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពិសេស (Live) សន្និសីទសារព័ត៌មាន បង្ហាញអំពីគោលបំណង និងវិធានការមួយចំនួននៃយុទ្ធនាការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿង នៅតាមសាលាដំបូងរាជធានី-ខេត្

សន្និសីទសារព័ត៌មាន បង្ហាញអំពីគោលបំណង និងវិធានការមួយចំនួននៃយុទ្ធនាការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿង នៅតាមសាលាដំបូងរាជធានី-ខេត្ត ដែលប្រារព្ធធ្វើនាទីស្តីការក្រសួងយុត្តិធម៌។
ព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០២០

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ